Βυζαντινός δρόμων

0
Spread the love

Βυζαντινός δρόμων. Πλοίο με κουπιά και με πανιά.

Το χρησιμοποιούσαν για στρατιωτικούς σκοπούς

Στον ΣΤ αιώνα οι δρομωνες αποτελούσαν τον πυρήνα του στόλου του Νανρσή και του Βελισσάριου. ήταν ευκίνητα και γρήγορα πλοία είχαν μήκους 40 έως 60 m πλάτος 7 έως 10 μέτρα, 50 κουπιά σε κάθε πλευρά σε δύο σειρές και έναν ή δύο ιστούς με τετράγωνα ιστία. (Ξύλινο ομοίωμα. Ναυτικό μουσείο Πειραιά.)

error: Content is protected !!