Το πανηγύρι

0
Spread the love

Το πανηγύρι είναι εορταστική συγκέντρωσής του λαού μέ την ευκαιρία μιάς θρησκευτικής επετείου .Η συγκέντρωσις αυτή συνοδεύεται συνήθως από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και από έκθεση διαφόρων εμπορευμάτων. Το καθαρά εμπορικό πανηγύρι (εμποροπανήγυρις) είναι συνήθως ανεξάρτητο από τη θρησκευτική επέτειο και γίνεται σε καθορισμένο τόπο και χρόνο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ


Στην αρχαιότητα τα πανηγύρια αποτελούσαν συγκεντρώσεις του λαού σε ανοικτό χώρο κατά ώρισμένα χρονικά διαστήματα. Γίνονταν για να τιμηθή ένας Θεός (Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα, Παναθήναια κ.ά.).Στις συνάξεις εκείνες των αρχαίων γίνονταν θυσίες προς τον τιμώμενο Θεό, διάφοροι αγώνες (αθλητικοί ,μουσικοί, ποιητικοί κ.ά.), ειδικές ιεροτελεστίες (στα Διονύσια, στα Θεσμοφόρια κ.λ.π.).Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των συγκεντρωμένων, μαζεύονταν και έμποροι με διάφορα εμπορεύματα. Σιγά σιγά τα πανηγύρια μετατρέπονταν και σε αγορές, οί οποίες συνέβαλλαν πολύ στην ανάπτυξη των ανταλλαγών. Έτσι, τα αρχαία πανηγύρια κατέληξαν να είναι ταυτοχρόνως συγκεντρώσεις θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εμπορικές.


Ο θεσμός των πανηγυριών επικρατεί και σήμερα στην Ελλάδα με τον ίδιο περίπου χαρακτήρα. Ιδιαίτερη λαμπρότητα έχουν συνήθως τα πανηγύρια που γίνονται στα χωριά μας. Τα εμπορικά πανηγύρια διαμορφώθηκαν σε ιδιαίτερο θεσμό, τις εμποροπανηγύρεις. 

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια “γιά σάς παιδιά”

error: Content is protected !!