ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

Ο γιατρός

0

Δεν μπορώ μανούλα μ’, δεν μπορώ,αχ συρε να φέρεις το γιατρό Αχ συρε να φέρεις το γιατρό,μην πεθάνω η δόλια και χαθώ.

error: Content is protected !!