ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Άγιος Βασίλειος

0

Ο υπερασκητικός βίος του Μεγάλου Βασιλείου και η ακάμαντος αυτού εκκλησιαστική δράση κλόνισαν την άλλως επισφαλή υγεία του και κατόπιν επιπόνου παθήσεων των νεφρών απέθανε την...

Άγιος Σπυρίδωνας

0

Με τον Άγιο Σπυρίδωνα η φίλη μας η Ανθούλα, είχε σχέση θαρρείς συγγενική. Το προσκύνημα της στην Κέρκυρα ήταν επίσκεψις σε πρόσωπο αγαπημένο. “Που λες ξουτσικο’...

“Τριάδα σέβω, την μίαν θεότητα”

0

Η Αγία Βαρβάρα καθιερωθει προστάτης του πυροβολικού του 1828. Τότε έγινε και η πρώτη τελετή, με δοξολογία και δεξίωση προς τους αξιωματικούς και οπλίτες. Αλλά μας...

Ο Άγιος Στυλιανός

0

“Των νεογνών και των νηπίων φύλαξ γενόμενος” . Του Αγίου Στυλιανού οι μητέρες δεν εργάζονται. βράζουν σιτάρι, το πηγαίνουν στην εκκλησία και μετά την ευλογία το...

error: Content is protected !!